خوی

 
ردیف نام نام خانوادگی رشته پروانه اشتغال پایه
1 مير علی مختاری عمران-ساختمان دارد 2
2 محبوب عبدالهی عمران-ساختمان دارد 2
3 عباس جعفری عمران-ساختمان دارد 3
4 حسين جعفريان عمران-ساختمان دارد 3
5 سلمان نقش آور عمران-ساختمان دارد 2
6 علی اکبر شکارلو عمران-ساختمان دارد 3
7 مصطفی مختاری عمران روستایی دارد 2
8 علی خضرلوی اقدم عمران-ساختمان دارد 2
9 مسعود خردمندی عمران-ساختمان دارد 3
10 کريم ولی زاده محله عمران-ساختمان دارد 2
11 علی قاسمی عمران روستایی دارد 2
12 پرويز کريمی عمران زیرسازی راه دارد 1
13 فرج يعقوب زاده ربطی عمران روستایی دارد 3
14 علی ارزنلو عمران-ساختمان دارد 2
15 عليرضا چراغی عمران-ساختمان دارد 1
16 سيدعباس ذاکری عمران-ساختمان دارد 2
17 رضا حسين پور عمران-ساختمان دارد 3
18 اسماعيل گل آرا عمران زیرسازی راه دارد 2
19 مرضيه فرسادی عمران-ساختمان دارد 1
20 رضا حاجی حسنی اصل عمران نقشه برداری - -
21 حمید تقوایی عمران-ساختمان دارد 2
22 حسين مبارکی عمران-ساختمان دارد 2
23 صفر آقاياری عمران-ساختمان دارد 3
24 علی نقی لو  معماری نقشه کشی دارد 3
25 سیدرضا سیدمحمودی عمران روستایی دارد 2
26 علی يوسفی عمران-ساختمان دارد 3
27 ابراهيم خليل جعفری زاده عمران روستایی دارد 2
28 عباسعلی ملاقاسمی عمران-ساختمان دارد 2
29 مرتضی بی طمع عمران دبیر فنی دارد 3
30 ميرهادی سيدعالی نژاد عمران روستایی دارد 3
31 سعيد نمدی ساز عمران دبیر فنی دارد 1
32 محسن محسنی بدل آبادی عمران-ساختمان دارد 2
33 اسمعيل حاجيلو عمران دبیر فنی دارد 3
34 عباس علی ايرجی عمران-ساختمان دارد 3
35 مجيد نادرعلی عمران-ساختمان - -
36 سعيد سرداری عمران-ساختمان دارد 3
37 فيض الله کيانی عمران دبیر فنی دارد 3
38 امين الهوردی زاده عمران ساختمان - -
39 رحيم مختاری عمران ساختمان دارد 2
40 حسين معصومی عمران راه و ساختمان دارد 3
41 محسن نيکتاش عمران راه و ساختمان دارد 1
42 عزيز آجری عمران ساختمان دارد 2
43 محمد شاه حسين لو عمران ساختمان دارد -
44 رضا مرندی عمران ساختمان دارد 3
45 بهرام ميدانی عمران راه و ساختمان دارد 1
46 حميد محمد پور عمران روستایی دارد 2
47 رضا بگلو عمران ساختمان دارد 3
48 اسماعيل پرجانی تهویه و تبرید - -
49 نورالدين سيداسماعيلی مکانیک دارد 1
50 شهریار کاظمی معماری دارد 3
51 علی قلی پور معماری نقشه کشی - -
52 ميرعلی اصغر سيدموسوی عمران دارد -
53 غلام عباس باقرزاده ربطی عمران راه و ساختمان - -
54 احمد صبوری معماری - -
55 علي زينالي عمران دبیر فنی دارد 3
56 محمدحسين اصغری عمران ساختمان دارد 2
57 افشين سليمانی عمران ساختمان - -
58 ميرزا علی قابچيلو عمران راه و ساختمان دارد 1
59 مجيد غوری عمران ساختمان دارد 2
60 حسن پرجانی عمران روستایی دارد 2
61 سيروس حاجی عليزاده برق قدرت - -
62 ايرج مرزی عمران ساختمان دارد 3
63 صالح نظرزاده چلنکدانی عمران ساختمان دارد 1
64 حميد نقی پور مرادعلی عمران ساختمان دارد 2
65 ميرمحمد فاطمی معماری - -
66 عليرضا اسکندری عمران ساختمان دارد 2
67 منوچهر فخری عمران-کارهای عمومی ساختمان دارد 3
68 رضا ياقوتی عمران-ساختمان دارد 3
69 رامين آقاعليزاده عمران-ساختمان - -
70 داريوش آزادفر مکانیک ماشین ابزار - -
71 احمد فراحی عمران-ساختمان - -
72 رمضان لک عمران-ساختمان دارد 3
73 داوود آزادفر عمران-ساختمان دارد 2
74 زينال قابچيلو عمران ساختمان سازی دارد 3
75 سهراب درستی عمران-ساختمان - -
76 مجتبی کريم نژاد مکانیک - -
77 عبدالحميد محررذبيحی عمران-ساختمان - -
78 محمدجعفر قهرمانی پور عمران-ساختمان - -
79 سيدرضا مختاری عمران-ساختمان - -
80 محمدعلی عظيم بگلو عمران-ساختمان - -
81 کريم ملک نژاد عمران-ساختمان - -
82 محمدحسن تقی زاده حرارت مرکزی و تهویه - -
83 امين طايفه قوچعلی عمران-ساختمان - -
84 ولی لک معماری نقشه کشی - -
85 عيسی بابالو عمران آب و فاظلاب دارد 2
86 محمدجعفر معنوی زاده عمران-کارهای عمومی ساختمان دارد 3
87 محبوب حسين نژاد عمران-ساختمان - -
88 حميد پراسا عمران ساختمانهای بتنی دارد 2
89 امیر سبزعلی عمران-ساختمان - -
90 ابوالفضل قاسمی عمران-ساختمان - -
91 حميد گل صنم لو مکانیک تهویه و تبرید - -
92 اسمعيل زمانی عمران-ساختمان - -
93 مهدی انصاری عمران-ساختمان - -
94 ناظم اکبری الکتروتکنیک - -
95 مهدی ورمزیار برق صنعتی - -
96 اکبر محمدی نيا عمران-ساختمان - -
97 ولی خليلی معماری نقشه کشی - -
98 آتش کيانی عمران راه و ساختمان - -
99 مهران خورشیدخوئی عمران-ساختمان - -
100 مجيد آقاجان زاده معماری - -
101 محمد اسمعيل لو عمران-ساختمان - -
102 مهدی اسکندرنژاد عمران-کارهای عمومی ساختمان - -
103 جابر عالی نقشه برداری - -
104 روح الله کلامی عمران-ساختمان - -
105 عيسی حسن پور عمران-ساختمان - -
106 مصطفی سبحانوردی معماری نقشه کشی - -
107 جلال جعفرزاده مرندی عمران-ساختمان - -
108 مسلم حاجيلو عمران-ساختمان - -
109 ولی زارع محله عمران-ساختمان - -
110 هادی احمدی عمران-ساختمان - -
111 مصطفی حسن نژاد عمران-ساختمان - -
112 مجتبی لک عمران-ساختمان دارد 3
113 ميريوسف ميريوسفی عمران-ساختمان - -
114 سجاد تقی زاده عمران-ساختمان - -
115 محمد حسين نژاد معماری - -
116 هادی رضامند عمران-ساختمان - -
117 عباس ابدالی عمران-ساختمان دارد 3
118 عدالت قاسم خانی عمران-ساختمان - -
119 محمد جعفری عمران-ساختمان - -
120 زين العابدين خليل لو معماری نقشه کشی - -
121 اکبر کريم نژاد عمران-ساختمان - -
122 محمدامین خادم حسینی عمران-ساختمان - -
123 عبدالله حسنی عمران-ساختمان - -
124 وحيد شعبانی عمران-ساختمان - -
125 احمد باقرزاده حسين علی کندی عمران-ساختمان - -
126 مهدی رضامندی عمران-ساختمان - -
127 علیرضا نقی لو عمران-ساختمان - -
128 سيروان شيخکانلوی ميلان عمران-ساختمان - -
129 مرتضی خليلی عمران-ساختمان دارد 3
130 حيدر صفاجو عمران-ساختمان - -
131 ابراهيم علی اکبرلو برق-قدرت - -
132 سجاد جوادلو معماری - -
133 علی حاج شاه ولدی عمران-ساختمان - -
134 علی نمازی ربطی عمران-ساختمان - -
135 بهرام مقدم عمران-ساختمان دارد 3
136 رضا وفوری عمران-ساختمان دارد 3
137 محمدامين حيدرزاده خوئی عمران-ساختمان دارد 3
138 پیمان شهامتی معماری - -
139 ذوالفقار يوسف زاده عمران-ساختمان - -
140 علی پيرجانی عمران-ساختمان - -
141 رضا بابالو عمران-ساختمان - -
142 مجيد قره باغی زاده معماری نقشه کشی - -
143 سلمان خنجرخانی عمران-ساختمان - -
144 اسمعيل سيد‌علي‌بابايي برق-قدرت - -
145 جعفر ينگجه عمران ساختمانهای بتنی - -
146 قاسم سلطان فام بلنجکانلو معماری - -
147 حيدر زمانی معماری دارد 2
148 محمد محمدزاده معماری نقشه کشی - -
149 امیر جهانی عمران-ساختمان - -
150 داوود خدابخشی عمران-ساختمان - -
151 مهدی وجدانی معماری نقشه کشی دارد 3
152 عليرضا زينال زاده مکانیک حرارت مرکزی و تهویه - -
153 عباس صادقی پور عمران-ساختمان - -
154 معصومه غنی هرزند معماری - -
155 عزيز حيدرزاده زنگلانی معماری - -
156 عارف درستی معماری نقشه کشی - -
157 لعيا محسن زاده سرکندی معماری نقشه کشی - -
158 ميثم گلوانی عمران-ساختمان - -
159 روح انگيز حاجيلو معماری نقشه کشی - -
160 محرم ارونقی عمران-ساختمان - -
161 مهدی تقی پورچورسی عمران-ساختمان - -
162 مجتبی حسن نژاد عمران-ساختمان - -
163 سیدامین میرعابدی عمران-ساختمان - -
164 احمد قربانی معماری نقشه کشی دارد 3
165 علی خضرلو عمران-ساختمان - -
166 اکبر ارزنلو عمران-ساختمان - -
167 میرحسین فتاحی عمران-ساختمان - -
168 میرمصطفی فضل جو معماری نقشه کشی - -
169 اکبر بخشایشی برق صنعتی - -
170 مجید آذرسا عمران-ساختمان - -
171 محمد سحابی عمران-ساختمان - -
172 رضا واحدی معماری نقشه کشی - -
173 مسعود محمدلو معماری - -
174 محمد جبارزاده محله معماری - -
175 مهدی اسماعیل لو معماری دارد 3
176 فرهاد جعفرپور عمران-ساختمان دارد 3
177 علی عالی زاده عمران-ساختمان - -
178 سعید شاه نوه سی عمران-ساختمان - -
179 توحید علی نژاد معماری نقشه کشی دارد 2
180 رضا حسینقلیلو عمران نقشه برداری - -
181 رسول محمدزادگان عمران-ساختمان - -
182 مقصود علیلو معماری نقشه کشی - -
183 حمزه کریمی عمران ساختمان دارد 3
184 افشین خدرلو عمران-ساختمان - -
185 ابراهیم هاشمی معماری - -
186 علی عباس نژاد عمران-ساختمان - -
187 یوسف سبحانوردی معماری نقشه کشی - -
188 عسگر قناعت عمران-ساختمان - -
189 علیرضا حاجی یوسفی عمران-ساختمان - -
190 حجت تقی زاده عمران-ساختمان - -
191 محمد نظیری عمران-ساختمان - -
192 مهدی علی میرزالو عمران-ساختمان - -
193 سجاد فرزانگی مکانیک حرارت مرکزی و تهویه - -
194 وحید اویسی مکانیک - -
195 رضا قاضی محله معماری نقشه کشی - -
196 غلام رضا افشاری عمران-ساختمان دارد 3
197 امید عباس زادهگان عمران-ساختمان - -
198 مصطفی صادقی عمران-ساختمان - -
199 یحیی حبشی نژاد عمران-ساختمان - -
200 نورعلی رجبی عمران-ساختمان - -
201 امین گل صنم لو عمران-ساختمان - -
202 امید خضرلو عمران-ساختمان - -
203 محمد قاصد عمران-ساختمان - -
204 محمد شهری زاد معماری نقشه کشی - -
205 امین اله گل صنم لو عمران-ساختمان - -
206 مهدی قمری اصل عمران-ساختمان - -
207 سعید برج علی نوسی عمران ساختمان - -
208 سیدهادی کبیری عمران ساخمان - -
209 رضا باقرزاده عمران ساختمان - -
210 توحید قربان علی زاده عمران-ساختمان - -
211 روح اله ایمان زاده بیگ جوانی معماری نقشه کشی - -
212 وحید عاشرزاده عمران ساختمان - -
213 سجاد خلیلی محله مکانیک تهویه و تبرید - -
214 علی مختاری عمران ساختمان - -
215 روح اله پاشازاده عمران-ساختمان دارد 3
216 ناصر قاسمی عمران-ساختمان - -
217 علیرضا طاهری عمران-ساختمان - -
218 عادل زینالی برق-قدرت دارد 3
219 علی پاشائی عمران-ساختمان - -
220 ناصر اسلام نژاد عمران-ساختمان دارد 3
221 هادی کاظم زاده خوئی معماری نقشه کشی دارد 2
222 محمدعلی بیگ زاده معماری - -
223 علی سبزی فروش معماری نقشه کشی دارد 3
224 داود درستی عمران-ساختمان - -
225 فرهاد حبیب زاده عمران-ساختمان - -
226 احمد روحی عمران-ساختمان - -
227 حسین حاتمی برق-قدرت - -
228 سعید نورآقاخانی معماری-نقشه کشی  - -
229 جعفرصادق قناعت دوست الکتروتکنیک - -
230 علي زينالي معماري-نقشه‌كشي - -
231 محمد حبیب پور معماری - -
232 حجت تقی زاد معماری - -
233 سیما پوررحیم معماری-نقشه کشی  - -
234 رضا شهری معماری-نقشه کشی  - -
235 مجید حسین نژاد اصل عمران-ساختمان - -
236 صفیه درستی معماری-نقشه کشی  - -
237 فردین مهدی زاده عمران-ساختمان - -
238 مهدی عبدالعلی زاده عمران-ساختمان - -
239 حجت محمود نژاد معماری-نقشه کشی  - -
240 اکبر علیلو عمران-نقشه برداری - -
241 اكبر خليلي برق-قدرت - -
242 مهدي نيك‌كار عمران-ساختمان - -
243 روح‌اله نوروزي عمران-ساختمان - -
244 مسعود طالب‌زاده عمران-ساختمان - -
245 توحيد رنجبر عمران-ساختمان - -
246 ولي اباذري عمران-ساختمان - -
247 محمد اسمعيل‌لو عمران-ساختمان - -
248 يوسف روح‌نواز عمران-ساختمان - -
249 فرنگيس صبوري معماري نقشه كشي - -
250 ياور رياست عمران-ساختمان دارد 3
251 شهرام اميني عمران-ساختمان - -
252 مهدي توحيدنيا عمران-ساختمان - -
253 وحيد خوش‌كلام عمران-ساختمان - -
254 محمدامين واحدي معماري نقشه كشي - -
255 عزيز عباسي عمران-ساختمان - -
256 مهدي ايرجي عمران-ساختمان - -
257 ابراهيم بشاش عمران-ساختمان - -
258 علي‌اكبر خليلي نقشه برداری - -
259 قنبر بختياري‌اصل معماري نقشه كشي - -
260 علي معصومي عمران-ساختمان - -
261 غلام‌حسين عالي‌لو عمران-ساختمان - -
262 پري سرخوش معماري نقشه كشي - -
263 بهزاد قره‌گوزلو برق صنعتی - -
264 رقيه پيران معماري نقشه كشي - -
265 محمد كريم‌خاني معماري - -
266 مهدي مهرنيا معماري نقشه كشي - -
267 مهري كياستي معماري-نقشه‌كشي - -
268 احمد دوستي عمران-ساختمان - -
269 امين فرهادزاده‌ عمران-ساختمان - -
270 شروين شيخكانلوي ميلان عمران-ساختمان - -
271 حميد بايرام زاده معماري-نقشه‌كشي - -
272 امير اسمعيلي معماري-نقشه كشي - -
273 فريبا خورابلو عمران-ساختمان - -
274 مهدي احمدي‌همزيان عمران-ساختمان - -
275 مهدي آجري معماري - -
276 محسن حسن زاده قره تپه عمرات-ساختمان - -
277 ميكائيل نجفي معماري - -